Trainingen
TrainingenHet niet voldoen aan de toewijzingsregels kan grote gevolgen hebben. Het is daarom van belang dat u het inkomensregistratieproces op juiste wijze heeft ingericht. IRF is hierbij een belangrijk hulpmiddel, maar u en uw medewerkers zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste input. Ervaring leert dat het omgaan met uitzonderingssituaties en het lezen van salarisstroken verre van eenvoudig is. Heeft u behoefte aan uitbreiding van uw kennis en het oefenen met praktijkcasussen? Via de Finance Ideas Academy bieden wij (in company) trainingen aan voor medewerkers die betrokken zijn bij de inkomensregistratie.

 Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen
Tijdens deze cursus krijgt u antwoord op vragen als: Aan welke regels moet een goede inkomenstoets voldoen? Wat zijn de verschillen tussen de staatssteunregeling en passend toewijzen? Waar let een accountant op bij de jaarlijkse controle? Aan welke regels moet verhuur via intermediairs voldoen? Ook krijgt u tijdens deze cursus praktische tips om het inkomensregistratieproces bij uw corporatie eenvoudiger en gemakkelijker te laten verlopen. Er bestaat tevens de mogelijkheid om eigen praktijkcasussen in te brengen.

Praktijkcursus inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen
Heeft u eerdergenoemde training al eens gevolgd en heeft u juist meer behoefte aan verdieping? Dan is de praktijkcursus een goede vervolgtraining. In deze cursus vormen de eigen praktijkcasussen de basis. Tijdens deze cursus oefent u met verschillende inkomenssituaties en inkomensbescheiden, waarbij extra aandacht wordt besteed aan complexe (uitzonderings)situaties. U geeft deels zelf invulling aan de inhoud van deze cursus.

Heeft u interesse in één van bovenstaande cursussen of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.fi-academy.nl

IRF gebruikerstraining
Naast de inhoudelijke trainingen kunnen wij ook gebruikerstrainingen aan uw medewerkers geven. De medewerkers leren de ins en outs van IRF kennen en weten na afloop welke stappen zij moeten doorlopen om tot een compleet ingevuld formulier te komen. Uiteraard wordt er ook geoefend aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. De gebruikerstraining kan gecombineerd worden met een inhoudelijke cursus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met koen.velner@finance-ideas.nl.
190
Woningcorporaties
3000+
Gebruikers
180.000
Inkomensregistraties